15/01/2018 16:08
Xem với cỡ chữ

Hội Nghị BCH Công đoàn VDB lần thứ 4

Ngày 12/01/2018, tại Trụ sở chính Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Công đoàn VDB đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (khóa III) đánh giá kết quả thực hiện công tác công đoàn năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy VDB Đào Ngọc Thắng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn VDB nhiệm kỳ 2016- 2021; đại diện Công ty Tràng An.

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn VDB năm 2017, phương hướng triển khai thực hiện công tác năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn VDB năm 2017 và kế hoạch kiểm tra năm 2018; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 và thời gian tới của Công ty Tràng An; Báo cáo chương trình công tác của Ban Thường vụ Công đoàn NHPT năm 2018.
Theo đó, năm 2017, Ban Chấp hành Công đoàn VDB đã chỉ đạo các cấp công đoàn, căn cứ nhiệm vụ chuyên môn được Tổng Giám đốc giao, phát động thi đua theo các chỉ tiêu thi đua của Ngành, của đơn vị. Tại các CĐCS, từng đoàn viên công đoàn, tổ công đoàn đăng ký thi đua với CĐCS, Ban Chấp hành CĐCS ký giao ước thi đua với Lãnh đạo đơn vị, với các nội dung phù hợp với nhiệm vụ được giao; trong đó, trọng tâm là việc xây dựng quy chế quản trị nội bộ, đôn đốc thu hồi nợ vay, xử lý nợ, rà soát khắc phục sau thanh tra, kiểm tra. Trong năm qua, BCH Công đoàn VDB đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi tại các CĐCS, các Cụm trong Hệ thống công đoàn VDB đã góp phần động viên cán bộ đoàn viên phát huy, trí tuệ, sức sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành. Tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua kết hợp thi đấu thể thao tại 5 Cụm thi đua trong toàn hệ thống. Tổ chức Hội thao toàn Ngành thu hút 630 cán bộ đoàn viên tham dự. Tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Đẩy mạnh, công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBVC. Tăng cường giám sát thực hiện pháp luật, chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, viên chức và công tác chăm lo đời sống, làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán cán bộ viên chức và công tác chính sách xã hội của Công đoàn. Bên cạnh đó, Công đoàn VDB thực hiện tốt các công tác chính sách xã hội, trong đó đã chi 1.013 triệu đồng hỗ trợ các đối tượng là cán bộ và thân nhân cán bộ đoàn viên trong hệ thống, chi 1.380 triệu đồng cho các đối tượng chính sách ngoài Ngành...

Phó Bí thư Phụ trách Đảng ủy VDB Đào Ngọc Thắng phát biểu đánh giá cao và biểu dương những kết quả trong thời gian vừa qua của Công đoàn VDB. Đồng chí giao nhiệm vụ trong thời gian tới Công đoàn VDB cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cường công tác giám sát chính sách pháp luật, cùng tháo gỡ những vướng mắc; chăm lo đời sống, đảm bảo đảm quyền lợi của đoàn viên công đoàn; Công đoàn phối hợp với chính quyền ban hành quy chế dân chủ cơ sở. Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn Công đoàn VDB sẽ khắc phục những hạn chế còn tồn tại, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp, văn minh, không chủ quan, lơ là từ việc nhỏ nhất để tránh dẫn đến tình trạng xấu, không bi quan trước những khó khăn, luôn có niềm tin vào cải tổ và sự lãnh đạo của Nhà nước, vận động các đoàn viên công đoàn đoàn kết chung tay xây dựng VDB ngày càng chuyên nghiệp, phát triển.

Phát biểu tại Hội nghị, Thành viên HĐQT, Q.Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VDB Đào Quang Trường đánh giá cao vai trò tích cực của BCH Công đoàn trong chỉ đạo các mặt hoạt động, phối hợp chính quyền chỉ đạo công tác đoàn thể, chuyên môn và chính sách xã hội. Đồng thời cũng chỉ ra những mặt hạn chế của phong trào, của công tác công đoàn trong thời gian qua. Trước những yêu cầu đòi hỏi của hệ thống, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn và để triển khai tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, BCH công đoàn VDB cần tích cực hơn nữa trong chỉ đạo cho phong trào, hoạt động công đoàn của VDB và phối hợp hiệu quả cùng chính quyền triển khai tốt những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống trong năm 2018.

PV

Tìm theo ngày :