14/06/2018 17:26
Xem với cỡ chữ

Sở Giao dịch I: Thông báo tiếp tục tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm tiền vay Công ty TNHH Nhật Thắng

Căn cứ Hợp đồng thế chấp tài sản số 22/2012/HĐTCQSDĐ-NHPT-SGDI ngày 19/12/2012 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 02.NT/2014/HĐTCSĐBS-NHPT-SGDI ngày 28/11/2014 ký giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở Giao dịch I với Bà Nguyễn Thị Long và Ông Khương Thanh Nghị, ký công chứng tại Văn phòng công chứng Lạc Việt ; Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Văn phòng Đăng ký đất đai quận Thanh Xuân ngày 21/12/2012; Sở Giao dịch I - Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ tiếp tục tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm tiền vay của của bà Nguyễn Thị Long và Ông Khương Thanh Nghị đảm bảo cho các khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Công ty TNHH Nhật Thắng tại Sở Giao dịch I, cụ thể như sau:

- Tài sản thu giữ: Toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 41, ngõ 79, Phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội của Bà Nguyễn Thị Long và chồng là ông Khương Thanh Nghị, gồm: Quyền sử dụng đất của thửa đất số 07; Tờ bản đồ số 116-5E-III-30; Diện tích  171,8m2. Hình thức sử dụng chung: không; Hình thức sử dụng riêng: 171,8 m2;   Mục đích sử dụng: đất ở; Và tài sản gắn liền với đất là nhà ở 03 tầng, xây bê tông, gạch. Diện tích xây dựng: 100 m2, tổng diện tích xây dựng 175 m2 (theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10111190234, hồ sơ gốc số 6562.2002.QĐUB/29529.2002  do UBND Thành phố Hà Nội cấp ngày 24/09/2002). Tài sản trên hiện đang được gia đình Bà Nguyễn Thị Long và ông Khương Thanh Nghị đang sử dụng.
- Lý do thu giữ tài sản: Tài sản bảo đảm nêu trên đảm bảo cho các khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Công ty TNHH Nhật Thắng tại Sở Giao dịch I – Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Do Công ty TNHH Nhật Thắng không trả được nợ vay, để phát sinh nợ quá hạn kéo dài từ tháng 7/2013, mặt khác, Sở Giao dịch I đã nhiều lần làm việc, động viên, thuyết phục bà Nguyễn Thị Long và ông Khương Thanh Nghị bàn giao tài sản nêu trên cho Sở Giao dịch I xử lý thu hồi nợ nhưng ông bà không đồng thuận. Vì vậy, Sở Giao dịch I phải tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ vay cho Nhà nước.
- Thời gian thu giữ: Bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 25/6/2018 (thứ 2)
- Địa điểm thu giữ: Số 41, ngõ 79, Phố Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Để việc thu giữ tài sản bảo đảm tiền vay được thuận lợi, nhằm xử lý thu hồi nợ vay cho Nhà nước, Sở Giao dịch I yêu cầu gia đình Bà Nguyễn Thị Long và ông Khương Thanh Nghị khẩn trương thu xếp chỗ ở để bàn giao tài sản nêu trên cho Sở Giao dịch I vào hồi 9h sáng ngày 25/6/2018.
Sở Giao dịch I trân trọng thông báo để các cá nhân và tổ chức có liên quan nêu trên biết và phối hợp với Sở Giao dịch I trong quá trình thu giữ tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vay cho Nhà nước.

Tìm theo ngày :